Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Η λάσπη από το ΣΚΥΒΑ στο χώρο της τέφρας; Επιτρέπεται;

Στο site της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (http://www.dei.gr/) έχει αναρτηθεί μια διακήρυξη που αφορά σε ανοικτό διαγωνισμό, με τίτλο "Συλλογή φόρτωση, μεταφορά και απόθεση λάσπης από τις δεξαμενές καθίζησης του συστήματος κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων των Μονάδων Ι-ΙΙ & ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α (ΣΚΥΒΑ) στο χώρο απόθεσης της τέφρας".


Από τον τίτλο και μόνο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η λάσπη από τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α αποτίθεται στο χώρο απόθεσης της τέφρας.


Το θέμα είναι τι είδους συστατικά περιέχει αυτή η λάσπη, εάν είναι ή όχι επικίνδυνα κι εάν προβλέπεται να αποτίθεται στο χώρο απόθεσης της τέφρας.
Εφόσον όλα είναι σύννομα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία τότε δεν τρέχει τίποτα.
Εφόσον όμως δεν είναι, τότε πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πάντως, καλό θα ήταν να δοθεί μια απάντηση από τους αρμόδιους της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (πλέον), προκειμένου να μας φύγει κάθε αμφιβολία περί περιβαλλοντικού κινδύνου (εφόσον τέτοιος δε θα υφίσταται).
Δε γνωρίζουμε τους περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν τέτοιες δραστηριότητες και καλό θα ήταν, όποιος τους γνωρίζει, να μας τους κοινοποιήσει.
Η συγκεκριμένη διακήρυξη έχει αριθμό (ΔΥΠΠ - 0910381) και έχει λήξει από τις 04/11/2009, δηλαδή μπορεί και να υλοποιείται ήδη.
Σημειώνουμε ότι η διαδρομή, για όποιον ενδιαφέρεται να δεί τη συγκεκριμένη ανάρτηση αλλά και όποια άλλη αφορά διαγωνισμούς της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (όσοι δημοσιεύονται τέλος πάντων), είναι η εξής:
http://www.dei.gr/ - Δημοσιεύσεις - Διακηρύξεις - Διακηρύξεις Διαγωνισμών Γεν. Δ/νσης Παραγωγής.


Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Http://prtr.ec.europa.eu = Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Περιβαλλοντική Πληροφορία

Πριν από λίγες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ανακοίνωσαν ότι πλέον όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και όχι μόνον αυτοί) μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα στοιχεία που αφορούν τη ρύπανση που προκαλούν (κατά κύριο λόγο οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις) στο υπέδαφος, το έδαφος, το νερό και την ατμόσφαιρα, σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Με ένα κλικ στη διεύθυνση http://prtr.ec.europa.eu μπορεί ο καθένας, ακολουθώντας τα βήματα που δίνονται, να αναζητήσει στοιχεία για τη ρύπανση που υπάρχει στον τόπο του. Τα στοιχεία που διατίθενται βεβαίως αφορούν το έτος 2007, αλλά θα ενημερώνονται συνεχώς.

Από την αναζήτηση που επιχειρήθηκε για την περιοχή μας, και αφορούσε στη ρύπανση που προκαλεί η ΔΕΗ Α.Ε. στην ατμόσφαιρα, βρέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Αποτελέσματα (για το έτος 2007)


Εκλυόμενες Ποσότητες στην Ατμόσφαιρα    (σε t)

Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)


9,000,000

Αιωρούμενα Σωματίδια (PM10)


5,927

Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)


7,680

Φθόριο και ανόργανα ενώσεις (as HF)


7.59

Οξείδια του Αζώτου (NOx/NO2)


6,670

Οξείδια του Θείου (SOx/SO2)


248,800


Μπορεί τα στοιχεία να είναι του έτους 2007, ωστόσο μια αναγωγή στα δεδομένα του 2009, δε θα είχε μεγάλη απόκλιση, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών λειτυοργίας των δύο ΑΗΣ.
Ορισμένα νούμερα, ιδιαίτερα αυτό που αφορά το Διοξείδιο του Θείου (SO2) είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά αυτά τα νούμερα για την υγεία μας.
Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δε φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα. 
Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (τώρα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής) πάλι δε φαίνεται (έως τώρα) να ανησυχεί ιδιαίτερα.
Η μεν πρώτη, έχει δεσμευτεί (;) ότι θα κλείσει τις Μονάδες Ι & ΙΙ έως το τέλος του 2010. 
Το Υπουργείο επίσης έχει δηλώσει ότι θα κλείσουν σε αυτό το διάστημα οι δύο Μονάδες. Βεβαίως, το καλοκαίρι, είχε ζητήσει την παράταση λειτουργίας δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Μονάδων, από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ευρώπης. To σχετικό Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009

 

ΠΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :

 

Με βασικά θέματα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προετοιμασία της Συνόδου της Κοπεγχάγης, τους περιορισμούς στις εκπομπές των βιομηχανιών, την προστασία της βιοποικιλότητας, κ.α.  ολοκληρώθηκε, χθες στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο κλείνει η Τσέχικη Προεδρία. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Σταύρος Καλογιάννης.

 

Ειδικότερα :

 

1. Έλεγχος και πρόληψη βιομηχανικής ρύπανσης

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος συμφώνησε για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές και συγκεκριμένα για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης.

Η θέση του ΥΠΕΧΩΔΕ ήταν ότι η αναθεωρημένη Οδηγία θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εργαλείο στην ουσιαστική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και ζήτησε να δοθεί σε δύο ελληνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής επαρκής πρόσθετος χρόνος λειτουργίας, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Τόσο η Προεδρία του Συμβουλίου όσο και η Επιτροπή αποδέχθηκαν την πρόταση.

 

2.  Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Στο Συμβούλιο έγινε ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για επιτυχή κατάληξη της διάσκεψης των Ην. Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στην Κοπεγχάγη, τον προσεχή Δεκέμβριο.

Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για την επίτευξη αυτής της ιστορικής συμφωνίας, που θα πρέπει να είναι παγκόσμια, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και τις αναδυόμενες οικονομίες. Η θέση της χώρας μας είναι πως, για να επιτευχθεί μια συνεκτική συμφωνία στην Κοπεγχάγη, πρέπει να ενισχυθεί με κατάλληλους χρηματικούς πόρους.

Πέραν της χρηματοδότησης, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι αναγκαίο να προετοιμαστούν και να εφαρμόσουν αναπτυξιακές στρατηγικές βασισμένες σε εκπομπές χαμηλού άνθρακα.

Ειδικά για τα καύσιμα ναυτιλίας, η Ελλάδα ζήτησε να αποφασισθεί και να εφαρμοσθεί μια παγκόσμια (και όχι περιφερειακή) λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και μέσω του αρμόδιου Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ).

Οποιαδήποτε άλλη λύση θα είναι οικονομικά επιζήμια για την χώρα μας και περιβαλλοντικά αρνητική.

 

3. Βιοποικιλότητα

 Κατόπιν συζήτησης για την έκθεση που αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την ανάσχεση απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 υιοθετήθηκαν συμπεράσματα, σύμφωνα με τα οποία, απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Ο κ. Καλογιάννης τόνισε ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί παγκόσμια απειλή, εξίσου σημαντική και αλληλένδετη με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την Ελληνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα, που το ΥΠΕΧΩΔΕ εκπόνησε και βρίσκεται σε διαβούλευση, η οποία έχει ορίζοντα 15-ετίας. Θέτει το πλαίσιο, μέσα από έναν ολοκληρωμένο και συγκροτημένο σχεδιασμό, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πιέσεων στο φυσικό μας περιβάλλον.

4. Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο.)

 Πάγια θέση της χώρας μας είναι η ανάγκη αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε μεμονωμένα Κράτη-Μέλη να περιορίζουν ή και να απαγορεύουν την καλλιέργεια αδειοδοτημένων Γ.Τ.Ο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πως θα αξιολογήσει τις προτάσεις όλων των κρατών και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματά της.

 5. Προστασία εδάφους

Το θέμα επανήλθε μετά από δύο χρόνια. Όπως και το 2007 επί Πορτογαλικής Προεδρίας, έτσι και σήμερα, ορισμένες χώρες οι οποίες σχημάτισαν μειοψηφία αρνησικυρίας, δεν συμφωνούν σε ένα σχέδιο Οδηγίας για την προστασία του εδάφους.

Κατατέθηκε η θέση της χώρας μας ότι απουσιάζει μια Ευρωπαϊκή Οδηγία-πλαίσιο για την προστασία του εδάφους, αντίστοιχη με τις Οδηγίες για την προστασία του αέρα και του νερού, και ότι η χώρα μας συμφωνεί με την συγκεκριμένη Οδηγία. Πρότεινε δε, όπως η Σουηδία, επόμενη προεδρεύουσα χώρα, αναλάβει να επαναφέρει προς συζήτηση την πρόταση της Οδηγίας.

Αυτά που ενδιαφέρουν σε αυτό το Δελτίο Τύπου και ελπίζουμε να μη μας αφορούν είναι οι γραμμές με μεγαλύτερα και έντονα γράμματα: Η Ελληνική Πολιτεία ζήτησε από την Ε.Ε. την παράταση λειτουργίας δύο ηλεκτροπαραγωγών μονάδων και το αίτημα έγινε δεκτό.

Το θέμα είναι ποιές μπορεί να είναι αυτές οι δύο Μονάδες. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σφύριζε αδιάφορο. Το ερώτημα είναι εάν και το νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα σφυρίζει κι αυτό αδιάφορα.

Αυτό το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί επίσημα μόνον από τη νέα Υπουργό Περιβάλλοντος!

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

EDITORIAL

                                    Πηγές: Καθημερινή, Βήμα, Νέα, Ελευθεροτυπία, Reuters, BBC

Το παρόν blog πρόκειται να ασχοληθεί με οποιοδήποτε στοιχείο αφορά το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας.
Είναι γνωστό σε όλους μας σχεδόν ότι το περιβάλλον της Μεγαλόπολης είναι από τις πιό επιβαρημένες περιβαλλοντικά περιοχές της Ελλάδας. Η αναγνώριση αυτής της δυσμενούς κατάστασης, από όλους μας, και πολύ περισσότερο από όσους τη βιώνουμε καθημερινά, επί πάρα πολλά χρόνια, δε μας επιτρέπει να μην προσπαθούμε να μαθαίνουμε για ο,τιδήποτε έχει σχέση με την προστασία αυτού του περιβάλλοντος.
Η γνώση, που προέρχεται από έγκυρη πληροφόρηση, είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Εφόσον αυτό επιτυγχάνεται, τότε δε θα έχουμε κανένα άλλοθι για την όποια αδράνεια ή αδιαφορία. 
Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αυτοσκοπός για κάθε κοινωνία, αλλά αναγκαιότητα. Εάν δεν κάνουμε κάτι σήμερα,  εμείς και όσοι έπονται θα έχουν τις  συνέπειες.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, από αυτό το χώρο θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης των θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, και ειδικότερα το περιβάλλον της Μεγαλόπολης, μέσα από έγκυρες πηγές.
Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η συμμετοχή όσων έχουν την ίδια αγωνία για αυτό τον τόπο, που τον αγαπούν και επιθυμούν να επιστρέψουν ή να παραμείνουν σε αυτόν.